முக்கிய தகவல்: (1) தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இந்த சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (2) இது இறுதியான தகவல் அல்ல. பதிவேற்றப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
BETA VERSION
காயல்பட்டினம் வழியாக இயக்கப்படவேண்டிய
பேருந்துகள் விபரம்
அனைத்து மண்டல
பேருந்துகள் விபரம்
(இங்கு சொடுக்கவும்)
கோவைமதுரை
கும்பகோணம்திருநெல்வேலி
எண்:
[உதாரணம்: 868A, 153, 153 X]
காயல்பட்டினத்தில் இருந்து நீங்கள் செல்லவேண்டிய ஊரினை தேர்வு செய்யவும்
எந்த ஊரில் இருந்து நீங்கள் காயல்பட்டினம் வரவேண்டும்?
-: சுற்றறிக்கைகள் :-

திருநெல்வேலி

மதுரை

கும்பகோணம்

கோவை
தகவல்: நடப்பது என்ன? சமூக ஊடக குழுமம்
இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: நவம்பர் 12, 2016