முக்கிய தகவல்: (1) தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இந்த சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (2) இது இறுதியான தகவல் அல்ல. பதிவேற்றப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
BETA VERSION
காயல்பட்டினம் வழியாக இயக்கப்படவேண்டிய
பேருந்துகள் விபரம்
அனைத்து மண்டல
பேருந்துகள் விபரம்
(இங்கு சொடுக்கவும்)
கோவைமதுரை
கும்பகோணம்திருநெல்வேலி
295 காயல்பட்டினம் வழி {திருநெல்வேலி மண்டலம்} பேருந்து(கள்)!
153 X10
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (00:15)
மதுரை

435 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (00:50)
(கரூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

655 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:20)
(வேளாங்கண்ணி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

TPR TCR 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:25)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 K TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:35)
(குமுளி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 X13
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:55)
திருச்செந்தூர்

224 TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (02:30)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

753 SFS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (02:40)
(கரூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 X16
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (03:20)
மதுரை

666 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (03:25)
(கோயம்புத்தூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 X14
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:00)
தூத்துக்குடி

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:00)
தூத்துக்குடி

183 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:30)
திருச்சி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (04:30)
திருச்செந்தூர்

153 S PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (04:40)
திருச்செந்தூர்

153 X12
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:45)
மதுரை

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:45)
தூத்துக்குடி

152 CTSS 1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:50)
கோவில்பட்டி

153 X1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:00)
மதுரை

SHEELA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:05)
தூத்துக்குடி

001 E (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (05:15)
(போடி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

218
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:15)
தூத்துக்குடி

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:15)
திருநெல்வேலி

435 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:20)
தூத்துக்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (05:20)
திருச்செந்தூர்

352
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:25)
விளாத்திகுளம்

75 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:35)
சங்கரன்கோயில்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:40)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:44)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:45)
திருநெல்வேலி

175 DTSS 1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:50)
ராமேஸ்வரம்

77 K
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (05:50)
திருச்செந்தூர்

152 CTSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:55)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

153 UB
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (06:00)
உடன்குடி

146 NS 6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:05)
தூத்துக்குடி

233
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
வள்ளியூர் (06:08)
தூத்துக்குடி

N 103
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (06:12)
தூத்துக்குடி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
திருநெல்வேலி

153 K TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:16)
குமுளி

354
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:20)
தூத்துக்குடி

111 PP C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:25)
கோவில்பட்டி

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:35)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:40)
திருநெல்வேலி ஜங்ஷன்

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (06:40)
திருச்செந்தூர்

001 D (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (06:50)
(தேனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

211 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
உவரி (06:50)
கோவில்பட்டி

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (06:50)
தூத்துக்குடி

224 TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:55)
திருப்பூர்

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:05)
தூத்துக்குடி

510 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:15)
பெரியகுளம்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:20)
தூத்துக்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:25)
திருநெல்வேலி

655 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:30)
வேளாங்கண்ணி

254 SFS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:35)
சாயல்குடி

153 PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:40)
மதுரை

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:40)
தூத்துக்குடி

570 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (07:45)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:45)
தூத்துக்குடி

153 X13
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:55)
மதுரை

153 X5
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (08:00)
திருச்செந்தூர்

77 K
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:00)
பாபநாசம்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:00)
தூத்துக்குடி

011 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (08:10)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:10)
தூத்துக்குடி

74 CA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (08:15)
திருச்செந்தூர்

442 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (08:30)
திருச்செந்தூர்

101 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:35)
விருதுநகர்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:40)
தூத்துக்குடி

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:42)
திருநெல்வேலி

83 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:45)
விளாத்திகுளம்

595 D
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (08:50)
தூத்துக்குடி

153 D - TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:50)
திண்டுக்கல்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (08:50)
திருச்செந்தூர்

153 X14
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:00)
திருச்செந்தூர்

111 PP A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:05)
கோவில்பட்டி

906 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:05)
திருச்சி

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:10)
திருச்செந்தூர்

570 E
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (09:15)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (09:15)
காயல்பட்டினம்

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:20)
தூத்துக்குடி

027 C (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:25)
(நத்தம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

570 F
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (09:25)
தூத்துக்குடி

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
தூத்துக்குடி

175 ESFS A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (09:35)
ராமேஸ்வரம்

001 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:40)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

111 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:40)
கோவில்பட்டி

666 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:45)
கோயம்புத்தூர்

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (09:45)
காயல்பட்டினம்

595 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (09:50)
தூத்துக்குடி

153 X6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:55)
திருச்செந்தூர்

354
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:55)
தூத்துக்குடி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:00)
தூத்துக்குடி

153 PX
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:05)
பழனி

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:15)
தூத்துக்குடி

111 SFS A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:20)
கோவில்பட்டி

066 C (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (10:25)
(கம்பம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

572 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (10:25)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (10:25)
திருச்செந்தூர்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மணப்பாடு (10:27)
தூத்துக்குடி

153 S PP
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:30)
மதுரை

224 TSS 3 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (10:35)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

75 BTSS (LSS)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:35)
சங்கரன்கோயில்

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:40)
தூத்துக்குடி

442 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:45)
திருச்சி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:47)
தூத்துக்குடி

N 175
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (10:50)
ராமநாதபுரம்

N 349
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:55)
தூத்துக்குடி

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (10:59)
திருச்செந்தூர்

153 X7
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (11:00)
திருச்செந்தூர்

144 SSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (11:00)
தூத்துக்குடி

153 D TSSA (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:00)
திண்டுக்கல்

224 TSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:10)
திருப்பூர்

387 G (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (11:15)
திருச்செந்தூர்

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:15)
தூத்துக்குடி

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:20)
தூத்துக்குடி

153 K TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:25)
குமுளி

130 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (11:30)
(பெரியகுளம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:30)
திருநெல்வேலி

352
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:30)
விளாத்திகுளம்

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (11:30)
திருச்செந்தூர்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:35)
தூத்துக்குடி

001 E (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:45)
போடி

596 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (11:50)
தூத்துக்குடி

028 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:00)
(பழனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 D TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:00)
திண்டுக்கல்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:08)
தூத்துக்குடி

153 X8
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:10)
திருச்செந்தூர்

445 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:20)
(தஞ்சாவூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

152 CTSS 1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:25)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

011 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:40)
(தேனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

N 103
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (12:40)
தூத்துக்குடி

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (12:40)
தூத்துக்குடி

N 161
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:40)
ராஜபாளையம்

655 TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:50)
(வேளாங்கண்ணி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:50)
தூத்துக்குடி

596 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (12:55)
தூத்துக்குடி

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:55)
திருநெல்வேலி

153 PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:00)
திருச்செந்தூர்

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:00)
திருநெல்வேலி

201 S A1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:00)
திருச்சி

211 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:05)
கோவில்பட்டி

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:07)
திருநெல்வேலி

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:10)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (13:10)
காயல்பட்டினம்

570 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (13:15)
தூத்துக்குடி

375 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:20)
ராமநாதபுரம்

001 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:30)
(கம்பம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

152 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:30)
கோவில்பட்டி

153 X2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:30)
மதுரை

TRP TCR 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:35)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

146 NS6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:35)
கோவில்பட்டி

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:35)
தூத்துக்குடி

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:40)
தூத்துக்குடி

596 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (13:45)
தூத்துக்குடி

753 SFS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:50)
கரூர்

555 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:55)
(திருச்சி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

442 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:00)
மதுரை

254 SFS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:05)
சாயல்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (14:05)
காயல்பட்டினம்

111 PP C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:08)
கோவில்பட்டி

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:10)
மதுரை

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:10)
தூத்துக்குடி

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:10)
திருநெல்வேலி

666 TSS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (14:20)
(கோயம்புத்தூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 X17
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:20)
மதுரை

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:20)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:22)
தூத்துக்குடி

153 X5
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:30)
மதுரை

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:35)
தூத்துக்குடி

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:35)
தூத்துக்குடி

153 X18
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (14:40)
திருச்செந்தூர்

572 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (14:45)
தூத்துக்குடி

NULL
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:50)
மதுரை

75 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:55)
சங்கரன்கோயில்

153 X14
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:00)
மதுரை

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (15:04)
திருச்செந்தூர்

575
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
கன்னியாக்குமரி (15:05)
தூத்துக்குடி

595 E
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (15:10)
தூத்துக்குடி

001 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:10)
திண்டுக்கல்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:15)
தூத்துக்குடி

83 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:25)
விளாத்திகுளம்

028 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (15:35)
(வேடசந்தூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

175 DTSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:35)
ராமேஸ்வரம்

SHEELA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:40)
தூத்துக்குடி

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:45)
தூத்துக்குடி

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (15:45)
திருச்செந்தூர்

111 PP A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:50)
கோவில்பட்டி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:52)
தூத்துக்குடி

153 X6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:00)
மதுரை

152 CTSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:05)
கோவில்பட்டி

233
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
வள்ளியூர் (16:07)
தூத்துக்குடி

560
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (16:10)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (16:10)
திருச்செந்தூர்

354
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:13)
பழையகாயல்

153 S PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (16:15)
திருச்செந்தூர்

595 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (16:15)
தூத்துக்குடி

387 G (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:15)
மதுரை

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:18)
தூத்துக்குடி

RATHNA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:20)
தூத்துக்குடி

153 X7
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:30)
மதுரை

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:35)
தூத்துக்குடி

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:39)
தூத்துக்குடி

77 K
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:40)
பாபநாசம்

153 X10
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (16:45)
திருச்செந்தூர்

130 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:50)
பெரியகுளம்

213 SSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:50)
தூத்துக்குடி

066 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (17:10)
(குமுளி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

028 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:10)
பழனி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:10)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (17:15)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:25)
திருநெல்வேலி

224 TSS 3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
திருப்பூர்

152 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:35)
சிவகாசி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:40)
தூத்துக்குடி

066 C (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:45)
கம்பம்

111 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:45)
கோவில்பட்டி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:45)
தூத்துக்குடி

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:50)
தூத்துக்குடி

175 BTSS A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:55)
ராமேஸ்வரம்

87 SFS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:05)
திருச்செந்தூர்

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:10)
திருநெல்வேலி

153 PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:13)
மதுரை

510 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:15)
(பெரியகுளம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:15)
தூத்துக்குடி

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:20)
தூத்துக்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (18:20)
திருச்செந்தூர்

153 X16
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:25)
திருச்செந்தூர்

570 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (18:25)
தூத்துக்குடி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:30)
தூத்துக்குடி

655 TSS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:30)
வேளாங்கண்ணி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:34)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:38)
திருநெல்வேலி

75A A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:40)
புளியங்குடி

153 X2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:45)
திருச்செந்தூர்

011 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:45)
தேனி

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:50)
தூத்துக்குடி

153 D1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:00)
மதுரை

445 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:00)
தஞ்சாவூர்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:00)
தூத்துக்குடி

352
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:05)
தூத்துக்குடி

066 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:10)
(தேனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 X8
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:10)
மதுரை

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:20)
திருச்செந்தூர்

93 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (19:20)
திருச்செந்தூர்

75 BT SS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:25)
சங்கரன்கோயில்

153 X1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:30)
திருச்செந்தூர்

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (19:34)
திருச்செந்தூர்

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:35)
தூத்துக்குடி

153 X17
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:40)
திருச்செந்தூர்

SHEELA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:45)
தூத்துக்குடி

153 X18
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:50)
மதுரை

218
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:50)
தூத்துக்குடி

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
தூத்துக்குடி

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (20:00)
திருச்செந்தூர்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:10)
தூத்துக்குடி

153 D TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (20:15)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

254 SFS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:15)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:15)
திருநெல்வேலி

570 D
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (20:20)
தூத்துக்குடி

595 F
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (20:25)
தூத்துக்குடி

153 X12
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (20:30)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (20:30)
திருச்செந்தூர்

111 PP C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:35)
தூத்துக்குடி

N 103
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (20:40)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (20:40)
திருச்செந்தூர்

028 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:45)
வேடசந்தூர்

570 G
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (20:55)
தூத்துக்குடி

153 U B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:55)
மதுரை

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (21:00)
திருச்செந்தூர்

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:05)
தூத்துக்குடி

N 349
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:10)
தூத்துக்குடி

153 K TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (21:15)
(குமுளி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

146 NS 6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:15)
தூத்துக்குடி

134 L2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:15)
திருநெல்வேலி

153 S PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:20)
மதுரை

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:20)
தூத்துக்குடி

666 TSS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:30)
கோயம்புத்தூர்

595 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (21:35)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:37)
தூத்துக்குடி

A73 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (21:40)
தூத்துக்குடி

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:42)
திருநெல்வேலி

555 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:50)
திருச்சி

153 D TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (22:00)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:00)
தூத்துக்குடி

171 U
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (22:00)
திருச்செந்தூர்

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:15)
தூத்துக்குடி

153 G1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:20)
மதுரை

87 SFS B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:25)
தூத்துக்குடி

153 B1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:50)
மதுரை

224 TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (23:00)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:00)
தூத்துக்குடி

906 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:05)
திருச்சி

027 D (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (23:15)
(நத்தம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:20)
தூத்துக்குடி

153 D TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (23:45)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

தகவல்: நடப்பது என்ன? சமூக ஊடக குழுமம்
இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: நவம்பர் 12, 2016