முக்கிய தகவல்: (1) தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இந்த சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (2) இது இறுதியான தகவல் அல்ல. பதிவேற்றப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
BETA VERSION
காயல்பட்டினம் வழியாக இயக்கப்படவேண்டிய
பேருந்துகள் விபரம்
அனைத்து மண்டல
பேருந்துகள் விபரம்
(இங்கு சொடுக்கவும்)
கோவைமதுரை
கும்பகோணம்திருநெல்வேலி
16 காயல்பட்டினம் வழி {கோவை மண்டலம்} பேருந்து(கள்)!
39301
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:40)
ஈரோடு

868B
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:05)
கோயம்புத்தூர்

37302
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:05)
திருப்பூர்

41901
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:10)
கோபி

41901
(கோவை மண்டலம்)
கோபி (08:30)
திருச்செந்தூர்

37301
(கோவை மண்டலம்)
திருப்பூர் (08:40)
திருச்செந்தூர்

868A
(கோவை மண்டலம்)
கோயம்புத்தூர் (09:00)
திருச்செந்தூர்

39301
(கோவை மண்டலம்)
ஈரோடு (09:00)
திருச்செந்தூர்

37301
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:15)
திருப்பூர்

39302
(கோவை மண்டலம்)
ஈரோடு (19:40)
திருச்செந்தூர்

41902
(கோவை மண்டலம்)
கோபி (20:05)
திருச்செந்தூர்

868A
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:10)
கோயம்புத்தூர்

39302
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:15)
ஈரோடு

41902
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:30)
கோபி

37302
(கோவை மண்டலம்)
திருப்பூர் (20:45)
திருச்செந்தூர்

868B
(கோவை மண்டலம்)
கோயம்புத்தூர் (22:40)
திருச்செந்தூர்

தகவல்: நடப்பது என்ன? சமூக ஊடக குழுமம்
இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: நவம்பர் 12, 2016