முக்கிய தகவல்: (1) தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இந்த சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (2) இது இறுதியான தகவல் அல்ல. பதிவேற்றப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
BETA VERSION
காயல்பட்டினம் வழியாக இயக்கப்படவேண்டிய
பேருந்துகள் விபரம்
அனைத்து மண்டல
பேருந்துகள் விபரம்
(இங்கு சொடுக்கவும்)
கோவைமதுரை
கும்பகோணம்திருநெல்வேலி
503 காயல்பட்டினம் வழி {அனைத்து மண்டல} பேருந்து(கள்)!
153 X10
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (00:15)
மதுரை

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (00:40)
திருச்செந்தூர்

435 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (00:50)
(கரூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153D1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (01:00)
திருச்செந்தூர்

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
புதுக்கோட்டை (01:00)
திருச்செந்தூர்

655 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:20)
(வேளாங்கண்ணி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

TPR TCR 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:25)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ஏர்வாடி (01:30)
திருச்செந்தூர்

153 K TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:35)
(குமுளி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 X13
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (01:55)
திருச்செந்தூர்

201S A2
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (02:10)
(திருச்சி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
சாயல்குடி (02:15)
திருச்செந்தூர்

001E
(மதுரை மண்டலம்)
தேனி (02:25)
திருச்செந்தூர்

224 TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (02:30)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

240 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (02:30)
காரைக்குடி

753 SFS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (02:40)
(கரூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
மதுரை (02:50)
திருச்செந்தூர்

153 A1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (03:05)
திருச்செந்தூர்

153 X16
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (03:20)
மதுரை

666 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (03:25)
(கோயம்புத்தூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (03:45)
திருச்செந்தூர்

153 F1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (04:00)
திருச்செந்தூர்

153 X14
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:00)
தூத்துக்குடி

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:00)
தூத்துக்குடி

101A
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (04:00)
திருச்செந்தூர்

218 G
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:10)
ராமநாதபுரம்

269
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கமுதி (04:30)
திருச்செந்தூர்

001D
(மதுரை மண்டலம்)
தேனி (04:30)
திருச்செந்தூர்

183 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:30)
திருச்சி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (04:30)
திருச்செந்தூர்

153 S PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (04:40)
திருச்செந்தூர்

218
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (04:45)
திருச்செந்தூர்

153 X12
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:45)
மதுரை

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:45)
தூத்துக்குடி

101B
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (04:45)
திருச்செந்தூர்

152 CTSS 1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:50)
கோவில்பட்டி

153 X1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:00)
மதுரை

66C
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:00)
தேனி

SHEELA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:05)
தூத்துக்குடி

240
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (05:10)
திருச்செந்தூர்

183
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:10)
திருச்சி

001 E (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (05:15)
(போடி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

218
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:15)
தூத்துக்குடி

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:15)
திருநெல்வேலி

338
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கமுதி (05:20)
திருச்செந்தூர்

435 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:20)
தூத்துக்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (05:20)
திருச்செந்தூர்

352
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:25)
விளாத்திகுளம்

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (05:30)
திருச்செந்தூர்

218 C
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:30)
ராமேஸ்வரம்

666
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:30)
திருச்சி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
நாகப்பட்டினம் (05:35)
திருச்செந்தூர்

75 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:35)
சங்கரன்கோயில்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:40)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:44)
தூத்துக்குடி

011B
(மதுரை மண்டலம்)
திண்டுக்கல் (05:45)
திருச்செந்தூர்

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (05:45)
திருச்செந்தூர்

27D
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:45)
நத்தம்

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:45)
திருநெல்வேலி

175 DTSS 1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:50)
ராமேஸ்வரம்

77 K
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (05:50)
திருச்செந்தூர்

152 CTSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:55)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

153 UB
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (06:00)
உடன்குடி

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (06:00)
திருச்செந்தூர்

413 (via Trichy)
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:00)
அறந்தாங்கி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
வேளாங்கண்ணி (06:00)
திருச்செந்தூர்

146 NS 6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:05)
தூத்துக்குடி

233
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
வள்ளியூர் (06:08)
தூத்துக்குடி

N 103
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (06:12)
தூத்துக்குடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
ஏர்வாடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
நாகப்பட்டினம்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
பட்டுக்கோட்டை

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
ராமநாதபுரம்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
சாயல்குடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
திருத்தறைப்பூண்டி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
தூத்துக்குடி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
திருநெல்வேலி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
வேளாங்கண்ணி

153 K TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:16)
குமுளி

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (06:20)
திருச்செந்தூர்

354
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:20)
தூத்துக்குடி

001A
(மதுரை மண்டலம்)
போடி (06:25)
திருச்செந்தூர்

111 PP C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:25)
கோவில்பட்டி

066A
(மதுரை மண்டலம்)
கம்பம் (06:28)
திருச்செந்தூர்

182
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருப்பத்தூர் (06:30)
திருச்செந்தூர்

218 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (06:35)
திருச்செந்தூர்

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:35)
தூத்துக்குடி

39301
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:40)
ஈரோடு

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:40)
திருநெல்வேலி ஜங்ஷன்

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (06:40)
திருச்செந்தூர்

001 D (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (06:50)
(தேனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

211 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
உவரி (06:50)
கோவில்பட்டி

152B
(மதுரை மண்டலம்)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (06:50)
திருச்செந்தூர்

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (06:50)
தூத்துக்குடி

601A
(மதுரை மண்டலம்)
ராஜபாளையம் (06:55)
திருச்செந்தூர்

218 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (06:55)
திருச்செந்தூர்

218 I
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:55)
ராமநாதபுரம்

224 TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:55)
திருப்பூர்

442B
(மதுரை மண்டலம்)
அருப்புக்கோட்டை (07:05)
திருச்செந்தூர்

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:05)
தூத்துக்குடி

153 C1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (07:10)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருத்தறைப்பூண்டி (07:15)
திருச்செந்தூர்

510 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:15)
பெரியகுளம்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:20)
தூத்துக்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:25)
திருநெல்வேலி

201S A1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (07:30)
திருச்செந்தூர்

218H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (07:30)
திருச்செந்தூர்

655 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:30)
வேளாங்கண்ணி

218 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (07:32)
திருச்செந்தூர்

218 D
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:35)
ராமேஸ்வரம்

254 SFS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:35)
சாயல்குடி

153 PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:40)
மதுரை

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:40)
தூத்துக்குடி

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (07:45)
திருச்செந்தூர்

570 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (07:45)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:45)
தூத்துக்குடி

153 X13
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:55)
மதுரை

153 X5
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (08:00)
திருச்செந்தூர்

27C
(மதுரை மண்டலம்)
நத்தம் (08:00)
திருச்செந்தூர்

77 K
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:00)
பாபநாசம்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:00)
தூத்துக்குடி

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கும்பக்கோணம் (08:05)
திருச்செந்தூர்

868B
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:05)
கோயம்புத்தூர்

37302
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:05)
திருப்பூர்

011 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (08:10)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

41901
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:10)
கோபி

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:10)
தூத்துக்குடி

28A
(மதுரை மண்டலம்)
பழனி (08:15)
திருச்செந்தூர்

153 A1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:15)
மதுரை

74 CA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (08:15)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
வேதாரண்யம் (08:20)
திருச்செந்தூர்

130A
(மதுரை மண்டலம்)
பெரியகுளம் (08:25)
திருச்செந்தூர்

153D1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:28)
மதுரை

41901
(கோவை மண்டலம்)
கோபி (08:30)
திருச்செந்தூர்

442 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (08:30)
திருச்செந்தூர்

442A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்சி (08:30)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பட்டுக்கோட்டை (08:35)
திருச்செந்தூர்

906A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:35)
திருச்சி

101A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:35)
விருதுநகர்

101 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:35)
விருதுநகர்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:40)
தூத்துக்குடி

37301
(கோவை மண்டலம்)
திருப்பூர் (08:40)
திருச்செந்தூர்

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:42)
திருநெல்வேலி

83 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:45)
விளாத்திகுளம்

595 D
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (08:50)
தூத்துக்குடி

153 D - TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:50)
திண்டுக்கல்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (08:50)
திருச்செந்தூர்

502A
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (08:50)
திருச்செந்தூர்

868A
(கோவை மண்டலம்)
கோயம்புத்தூர் (09:00)
திருச்செந்தூர்

39301
(கோவை மண்டலம்)
ஈரோடு (09:00)
திருச்செந்தூர்

153 X14
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:00)
திருச்செந்தூர்

111 PP A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:05)
கோவில்பட்டி

906 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:05)
திருச்சி

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:10)
திருச்செந்தூர்

570 E
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (09:15)
தூத்துக்குடி

201S A2
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:15)
திருச்சி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (09:15)
காயல்பட்டினம்

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:20)
தூத்துக்குடி

001B
(மதுரை மண்டலம்)
கம்பம் (09:25)
திருச்செந்தூர்

027 C (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:25)
(நத்தம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

570 F
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (09:25)
தூத்துக்குடி

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
கும்பக்கோணம்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
மதுரை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
புதுக்கோட்டை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
தஞ்சாவூர்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
தூத்துக்குடி

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
தூத்துக்குடி

175 ESFS A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (09:35)
ராமேஸ்வரம்

153 F1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:35)
மதுரை

001 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:40)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

269
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:40)
கமுதி

111 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:40)
கோவில்பட்டி

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தஞ்சாவூர் (09:45)
திருச்செந்தூர்

666 TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:45)
கோயம்புத்தூர்

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (09:45)
காயல்பட்டினம்

595 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (09:50)
தூத்துக்குடி

153 X6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (09:55)
திருச்செந்தூர்

354
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:55)
தூத்துக்குடி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:00)
தூத்துக்குடி

153 PX
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:05)
பழனி

011A
(மதுரை மண்டலம்)
திண்டுக்கல் (10:10)
திருச்செந்தூர்

338
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:15)
கமுதி

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:15)
தூத்துக்குடி

111 SFS A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:20)
கோவில்பட்டி

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:22)
மதுரை

066 C (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (10:25)
(கம்பம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

572 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (10:25)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (10:25)
திருச்செந்தூர்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மணப்பாடு (10:27)
தூத்துக்குடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பட்டுக்கோட்டை (10:30)
திருச்செந்தூர்

153 S PP
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:30)
மதுரை

224 TSS 3 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (10:35)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

75 BTSS (LSS)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:35)
சங்கரன்கோயில்

218 E
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (10:40)
திருச்செந்தூர்

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:40)
தூத்துக்குடி

442B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:45)
அருப்புக்கோட்டை

442 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:45)
திருச்சி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:47)
தூத்துக்குடி

N 175
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (10:50)
ராமநாதபுரம்

N 349
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:55)
தூத்துக்குடி

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (10:59)
திருச்செந்தூர்

153 X7
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (11:00)
திருச்செந்தூர்

152C
(மதுரை மண்டலம்)
சிவகாசி (11:00)
திருச்செந்தூர்

144 SSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (11:00)
தூத்துக்குடி

153 D TSSA (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:00)
திண்டுக்கல்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
புதுக்கோட்டை (11:05)
திருச்செந்தூர்

224 TSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:10)
திருப்பூர்

387 G (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (11:15)
திருச்செந்தூர்

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:15)
தூத்துக்குடி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (11:20)
திருச்செந்தூர்

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:20)
தூத்துக்குடி

153 K TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:25)
குமுளி

130 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (11:30)
(பெரியகுளம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

240 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பரமக்குடி (11:30)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:30)
திருநெல்வேலி

352
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:30)
விளாத்திகுளம்

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (11:30)
திருச்செந்தூர்

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:35)
மதுரை

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:35)
தூத்துக்குடி

001E
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:43)
தேனி

001 E (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:45)
போடி

596 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (11:50)
தூத்துக்குடி

28B
(மதுரை மண்டலம்)
பழனி (11:50)
திருச்செந்தூர்

601A (via Tirunelveli)
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:50)
ராஜபாளையம்

028 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:00)
(பழனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 D TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:00)
திண்டுக்கல்

906B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (12:00)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ஏர்வாடி (12:05)
திருச்செந்தூர்

66B
(மதுரை மண்டலம்)
குமுளி (12:05)
திருச்செந்தூர்

218
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:05)
ராமேஸ்வரம்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:08)
தூத்துக்குடி

153 X8
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:10)
திருச்செந்தூர்

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:15)
மதுரை

445 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:20)
(தஞ்சாவூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

152 CTSS 1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:25)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

001D
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:30)
தேனி

152C
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:35)
சிவகாசி

011 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:40)
(தேனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

N 103
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (12:40)
தூத்துக்குடி

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (12:40)
தூத்துக்குடி

N 161
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:40)
ராஜபாளையம்

101B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:40)
விருதுநகர்

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:45)
மதுரை

218 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:45)
ராமநாதபுரம்

655 TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (12:50)
(வேளாங்கண்ணி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:50)
தூத்துக்குடி

596 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (12:55)
தூத்துக்குடி

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:55)
திருநெல்வேலி

502A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:57)
விருதுநகர்

153 PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:00)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
சாயல்குடி (13:00)
திருச்செந்தூர்

201S A1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:00)
மதுரை

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:00)
திருநெல்வேலி

201 S A1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:00)
திருச்சி

218 F
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (13:05)
திருச்செந்தூர்

211 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:05)
கோவில்பட்டி

240
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:05)
ராமேஸ்வரம்

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:07)
திருநெல்வேலி

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:10)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (13:10)
காயல்பட்டினம்

570 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (13:15)
தூத்துக்குடி

218 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:20)
ராமநாதபுரம்

375 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:20)
ராமநாதபுரம்

153 C1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:22)
மதுரை

001 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:30)
(கம்பம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

152 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:30)
கோவில்பட்டி

153 X2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:30)
மதுரை

218 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:30)
ராமேஸ்வரம்

TRP TCR 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:35)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

146 NS6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:35)
கோவில்பட்டி

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:35)
தூத்துக்குடி

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:40)
தூத்துக்குடி

596 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (13:45)
தூத்துக்குடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (13:45)
திருச்செந்தூர்

152D
(மதுரை மண்டலம்)
சிவகாசி (13:50)
திருச்செந்தூர்

753 SFS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:50)
கரூர்

101A
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (13:50)
திருச்செந்தூர்

555 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (13:55)
(திருச்சி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

442 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:00)
மதுரை

442A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:00)
திருச்சி

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
மதுரை (14:03)
திருச்செந்தூர்

254 SFS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:05)
சாயல்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (14:05)
காயல்பட்டினம்

111 PP C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:08)
கோவில்பட்டி

240 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
காரைக்குடி (14:10)
திருச்செந்தூர்

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:10)
மதுரை

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:10)
தூத்துக்குடி

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:10)
திருநெல்வேலி

666 TSS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (14:20)
(கோயம்புத்தூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

218 C
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (14:20)
திருச்செந்தூர்

153 X17
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:20)
மதுரை

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:20)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:22)
தூத்துக்குடி

153 D1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (14:25)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (14:25)
திருச்செந்தூர்

153 X5
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:30)
மதுரை

183
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (14:30)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ஏர்வாடி (14:35)
திருச்செந்தூர்

218 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:35)
ராமேஸ்வரம்

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:35)
தூத்துக்குடி

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:35)
தூத்துக்குடி

153 X18
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (14:40)
திருச்செந்தூர்

27C
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:40)
நத்தம்

182
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:40)
திருப்பத்தூர்

572 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (14:45)
தூத்துக்குடி

NULL
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:50)
மதுரை

239
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (14:55)
திருச்செந்தூர்

75 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:55)
சங்கரன்கோயில்

153 X14
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:00)
மதுரை

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (15:04)
திருச்செந்தூர்

575
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
கன்னியாக்குமரி (15:05)
தூத்துக்குடி

595 E
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (15:10)
தூத்துக்குடி

001A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:10)
போடி

001 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:10)
திண்டுக்கல்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:15)
தூத்துக்குடி

666
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (15:17)
திருச்செந்தூர்

218 G
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (15:25)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
சாயல்குடி (15:25)
திருச்செந்தூர்

83 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:25)
விளாத்திகுளம்

011B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:27)
திண்டுக்கல்

028 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (15:35)
(வேடசந்தூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

175 DTSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:35)
ராமேஸ்வரம்

SHEELA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:40)
தூத்துக்குடி

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:45)
தூத்துக்குடி

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (15:45)
திருச்செந்தூர்

111 PP A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:50)
கோவில்பட்டி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:52)
தூத்துக்குடி

153 X6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:00)
மதுரை

152 CTSS 2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:05)
கோவில்பட்டி

233
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
வள்ளியூர் (16:07)
தூத்துக்குடி

560
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (16:10)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (16:10)
திருச்செந்தூர்

354
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:13)
பழையகாயல்

153 S PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (16:15)
திருச்செந்தூர்

595 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (16:15)
தூத்துக்குடி

387 G (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:15)
மதுரை

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:18)
தூத்துக்குடி

RATHNA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:20)
தூத்துக்குடி

413
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (16:25)
(அறந்தாங்கி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 X7
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:30)
மதுரை

130A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:30)
பெரியகுளம்

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (16:35)
திருச்செந்தூர்

66C
(மதுரை மண்டலம்)
தேனி (16:35)
திருச்செந்தூர்

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:35)
தூத்துக்குடி

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:39)
தூத்துக்குடி

77 K
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:40)
பாபநாசம்

153 X10
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (16:45)
திருச்செந்தூர்

130 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:50)
பெரியகுளம்

213 SSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:50)
தூத்துக்குடி

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (16:55)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (16:55)
திருச்செந்தூர்

218 D
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (17:00)
திருச்செந்தூர்

218 E
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:05)
ராமநாதபுரம்

066 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (17:10)
(குமுளி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

28A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:10)
பழனி

028 A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:10)
பழனி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:10)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (17:15)
திருச்செந்தூர்

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (17:20)
திருச்செந்தூர்

101B
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (17:20)
திருச்செந்தூர்

240 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:25)
பரமக்குடி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:25)
திருநெல்வேலி

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (17:30)
திருச்செந்தூர்

066A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
கம்பம்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
ஏர்வாடி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
நாகப்பட்டினம்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
பட்டுக்கோட்டை

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
ராமநாதபுரம்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
சாயல்குடி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
திருத்தறைப்பூண்டி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
தூத்துக்குடி

224 TSS 3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
திருப்பூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
வேளாங்கண்ணி

152 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:35)
சிவகாசி

140 A1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (17:40)
(பழனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (17:40)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:40)
தூத்துக்குடி

218 I
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (17:45)
திருச்செந்தூர்

066 C (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:45)
கம்பம்

111 B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:45)
கோவில்பட்டி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:45)
தூத்துக்குடி

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:50)
தூத்துக்குடி

175 BTSS A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:55)
ராமேஸ்வரம்

87 SFS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:05)
திருச்செந்தூர்

101A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:05)
விருதுநகர்

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:10)
திருநெல்வேலி

153 PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:13)
மதுரை

510 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:15)
(பெரியகுளம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

THANGAM
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:15)
தூத்துக்குடி

152D
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:20)
சிவகாசி

VSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:20)
தூத்துக்குடி

134 K2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (18:20)
திருச்செந்தூர்

153 X16
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:25)
திருச்செந்தூர்

570 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (18:25)
தூத்துக்குடி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:30)
தூத்துக்குடி

655 TSS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:30)
வேளாங்கண்ணி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:34)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:38)
திருநெல்வேலி

75A A
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:40)
புளியங்குடி

153 X2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (18:45)
திருச்செந்தூர்

011A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:45)
திண்டுக்கல்

011 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:45)
தேனி

N 353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:50)
தூத்துக்குடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
நாகப்பட்டினம் (19:00)
திருச்செந்தூர்

153 D1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:00)
மதுரை

445 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:00)
தஞ்சாவூர்

BEVIN
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:00)
தூத்துக்குடி

352
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:05)
தூத்துக்குடி

066 A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:10)
(தேனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 D1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:10)
மதுரை

153 X8
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:10)
மதுரை

37301
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:15)
திருப்பூர்

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:20)
திருச்செந்தூர்

93 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (19:20)
திருச்செந்தூர்

75 BT SS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:25)
சங்கரன்கோயில்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
வேளாங்கண்ணி (19:25)
திருச்செந்தூர்

153 X1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:30)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
ஏர்வாடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
பட்டுக்கோட்டை

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
ராமநாதபுரம்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
சாயல்குடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
தூத்துக்குடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
வேதாரண்யம்

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (19:34)
திருச்செந்தூர்

157
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:35)
தூத்துக்குடி

39302
(கோவை மண்டலம்)
ஈரோடு (19:40)
திருச்செந்தூர்

153 X17
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (19:40)
திருச்செந்தூர்

SHEELA
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:45)
தூத்துக்குடி

153 X18
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:50)
மதுரை

218
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:50)
தூத்துக்குடி

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
கும்பக்கோணம்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
மதுரை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
புதுக்கோட்டை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
தஞ்சாவூர்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
தூத்துக்குடி

UNOCK
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
தூத்துக்குடி

101 M LSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (20:00)
திருச்செந்தூர்

41902
(கோவை மண்டலம்)
கோபி (20:05)
திருச்செந்தூர்

152B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:05)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

868A
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:10)
கோயம்புத்தூர்

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:10)
தூத்துக்குடி

153 D TSS 2 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (20:15)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

39302
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:15)
ஈரோடு

254 SFS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:15)
தூத்துக்குடி

134 K1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:15)
திருநெல்வேலி

570 D
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (20:20)
தூத்துக்குடி

595 F
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (20:25)
தூத்துக்குடி

153 X12
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (20:30)
திருச்செந்தூர்

41902
(கோவை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:30)
கோபி

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (20:30)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருத்தறைப்பூண்டி (20:35)
திருச்செந்தூர்

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:35)
மதுரை

111 PP C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:35)
தூத்துக்குடி

N 103
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (20:40)
தூத்துக்குடி

Valli
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (20:40)
திருச்செந்தூர்

28B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:45)
பழனி

028 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:45)
வேடசந்தூர்

37302
(கோவை மண்டலம்)
திருப்பூர் (20:45)
திருச்செந்தூர்

570 G
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (20:55)
தூத்துக்குடி

153 U B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:55)
மதுரை

218 F
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:00)
ராமநாதபுரம்

134 K3
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (21:00)
திருச்செந்தூர்

001B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:05)
கம்பம்

353
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:05)
தூத்துக்குடி

N 349
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:10)
தூத்துக்குடி

153 K TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (21:15)
(குமுளி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

239
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:15)
ராமநாதபுரம்

146 NS 6
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:15)
தூத்துக்குடி

134 L2
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:15)
திருநெல்வேலி

153 S PP (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:20)
மதுரை

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:20)
தூத்துக்குடி

666 TSS B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:30)
கோயம்புத்தூர்

595 C
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
நாகர்கோயில் (21:35)
தூத்துக்குடி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:37)
தூத்துக்குடி

A73 TSS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திசையன்விளை (21:40)
தூத்துக்குடி

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:40)
மதுரை

ADJ
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:42)
திருநெல்வேலி

27D
(மதுரை மண்டலம்)
நத்தம் (21:50)
திருச்செந்தூர்

555 TSS (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:50)
திருச்சி

153 D TSS A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (22:00)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பட்டுக்கோட்டை (22:00)
திருச்செந்தூர்

SRPS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:00)
தூத்துக்குடி

906B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:00)
திருச்சி

171 U
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருநெல்வேலி (22:00)
திருச்செந்தூர்

906A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (22:00)
திருச்செந்தூர்

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கும்பக்கோணம் (22:03)
திருச்செந்தூர்

RS
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:15)
தூத்துக்குடி

66B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:20)
குமுளி

153 G1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:20)
மதுரை

101B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:20)
விருதுநகர்

87 SFS B
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:25)
தூத்துக்குடி

868B
(கோவை மண்டலம்)
கோயம்புத்தூர் (22:40)
திருச்செந்தூர்

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:40)
மதுரை

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:50)
மதுரை

153 B1
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:50)
மதுரை

224 TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (23:00)
(திருப்பூர் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

140 A1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:00)
பழனி

NKR
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:00)
தூத்துக்குடி

906 B (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:05)
திருச்சி

027 D (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (23:15)
(நத்தம் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

153 EXP A (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:20)
தூத்துக்குடி

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தஞ்சாவூர் (23:40)
திருச்செந்தூர்

153 D TSS 1 (BPR)
(திருநெல்வேலி மண்டலம்)
மதுரை (23:45)
(திண்டுக்கல் பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

தகவல்: நடப்பது என்ன? சமூக ஊடக குழுமம்
இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: நவம்பர் 12, 2016