KFT Websites kayalpatnam.com kayalpattinam.com kayalsky.com topperstalk.com kayal.tv kayaljobs.com
Since 1998 - Kayal on the Web - Your home away from home Lost Tanks to Realty!
Current Kayalpatnam Time
10:15:04 PM
Friday | 28 November 2014 | Safar 6, 1436
வாசகர் கருத்துக்கள்
If you know the Comment Reference Number, type here / கருத்து குறிப்பு எண் தெரிந்தால் இங்கு தரவும்
Enter viewer email address to search database / கருத்துக்களை தேட வாசகர் ஈமெயில் முகவரியை வழங்கவும்
Enter Viewer Name to search database /
கருத்துக்களை தேட வாசகர் பெயரை வழங்கவும்
நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டிருப்பது: சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தேர்வு செய்க
அனைத்து கருத்துக்கள் | செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள் | தலையங்கங்கள் குறித்த கருத்துக்கள் | எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள் | சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள் | இலக்கியம் குறித்த கருத்துக்கள் | மருத்துவக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள் | ஊடகப்பார்வை குறித்த கருத்துக்கள் | சட்டம் குறித்த கருத்துக்கள் | பேசும் படம் குறித்த கருத்துக்கள் | காயல் வரலாறு குறித்த கருத்துக்கள் | ஆண்டுகள் 15 குறித்த கருத்துக்கள் | வாசகர்கள் வாரியாக கருத்துக்கள்
கருத்துக்கள்
எண்ணிக்கை
508
பக்க எண்
1/51
பக்கம் செல்ல
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:காகிதப் பூ மணக்காது, கள்ளிப்பாலும் சுவைக்காது! [ஆக்கம் - டாக்டர் ஏ.பீ.முகமது அலி, ஐ.பீ.எஸ் (ஓ)] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>

posted by SHEIKH ABDUL QADER (RIYADH) [19 November 2014]
IP: 5.*.*.* | Comment Reference Number: 38186

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மாத்துல்லாஹி வபரக்காத்துஹு.

காகிதவாழ்த்தும் பூக்களும் கொடுத்து பின்கள்ளிப்பாலூட்டி சிசுக்கொலைசெய்யும் காலமாகிவிட்ட காலச்சீரழிவில் கவர்ச்சியெனும் பெயரில் கவர்செய்யப்படாமல்வருகிறது திறந்தவெளிகளில் பிறந்தமேனிகள்பொள் இன்றைய டீன் ஏஜ்மேனிகள். அஸ்தக்பிருல்லாஹில் அழீம்.

(நல்லதலைப்பு) "காகிதப் பூ மணக்காது, கள்ளிப்பாலும் சுவைக்காது"

பூஞ்சக்காளான் வேகத்தில்படரும் உடலீர்ப்பையும் முகஸ்துதிகளையும் காதலென்று முத்திரையிட்டு பெற்றோர்களின் நித்திரைகளையும் நிம்மதிகளையும் சிதைத்து கடைசியில் தாங்களும்சிதைந்து வாழும்பொருளின்றி புதைந்துபோகிறார்கள் தற்கொலைகளாகவும்,கொலைகளாகவும் எத்தனையோ நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கும் நின்றுவிடவில்லை இந்தஅறியாமை எடுத்துச்சொன்னால் என்னபதில் வரும்தெரியுமா எங்கள் காதலைப்பற்றி உங்களுக்கு என்னதெரியும் என்றுகேள்விவரும்.

அவனுக்காக வாங்கிய கால்சட்டை ஜிப்வைக்கப்பட்டதாக இருந்தால் அதைக்கத்தரித்துவிட்டு பித்தான்வைத்துத்தைத்துக்கொடுப்பாள் அவனுடைய தாய் அவளுக்குத்தெரியும் இல்லையென்றால் என்னபிரச்சினைவருமென்று. புதிதாக ஒருபெண்ணின்சவகாசம் கிடைத்ததும் அவகாசம்எடுக்காமல் வெடுக்கென்று அவளைப்பற்றி உனக்குத்தெரியாதென்று அந்த அன்னையைப்பார்த்துச்சொல்வான்.

அவளுக்காக அவளுடைய முதல்திங்கள் எப்போதும்வரும்,வரலாமெனக்காத்திருந்த பின் அவள்வயதைஎட்டியதும் குனிந்ததளையுடன் பேசமுடியாது கூனிக்குருகி வீட்டின்மூலையில் அமர்ந்திருந்தவளுக்கு சுத்தம்செய்து பூச்சூட்டி புத்தாடைஅணிவித்து மேடையில் அமரவைத்து சீராட்டி சிறப்புசெய்து பொத்திபொத்திக்காக்கும் திண்ணைப்பள்ளியான அன்னையைப்பார்த்து கக்குவாள் தான்புதிதாகண்ட அரும்புமீசையின் முகவரியை தன அகவரியில் பிழையாகஎழுதிவிட்டு இவனைவிட எல்லாவிதத்திலும் எனக்கு ஏற்றவனை உன்னால்தேடித்தரமுடியாதென்று. அறியாமைதான் என்னசெய்வது அந்தவயது தான்எடுப்பதே சரியான முடிவென்று முடிவுகட்டும்பருவம் நாம்தான்பக்குவமாகஎடுத்துச்சொல்லிபுரியவைக்கவேண்டும் வேண்டும்.

கல்விக்கும் கலவிக்கும் ஒருபுள்ளிதான் வித்தியாசம் இவர்கள் பள்ளிக்குச்சென்று கல்வியில்கால்வைக்கிறார்களா இல்லை முள்ளில் தடம்பதிக்கிறார்களாவென்று எந்தப்புள்ளிக்கென்று விழிப்போடு கவனிக்கவேண்டும்.

வல்ல இறைவன் அனைத்துசமூகத்தினரையும் காத்தருள்வானாக அம்மக்களுக்கு புரியும்தன்மையையும் விழிப்புணர்வையும் கொடுத்து வாழ்க்கையில் வெற்றிப்பாதைக்கு வழிவகுத்துக்கொடுப்பானாக ஆமீன்.

ஆசிரியர் டாக்டர் ஏ.பீ.முகமது அலி, ஐ.பீ.எஸ் (ஓ) அவர்களின் கட்டுரையின் அணுகுமுறையும் ஆக்கமும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது விழிப்புணர்விற்கு இன்னுமோர் வித்திட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நமது மரியாதைகலந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் மப்ரூக் வ ஜஜாக்கல்லாஹ் ஹ்கைரன்.

"கருக்கலைப்புக்கொலைகள் குறையுமென்றால் கட்டுரை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நீளலாம்" மக்கி நூஹுத்தம்பி காக்கா அவர்களும் அதைத்தான் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள்,

இறைவன் மிகப்பெரியவன்.

இறையடிமை,
ஷேக் அப்துல் காதிர்.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:காகிதப் பூ மணக்காது, கள்ளிப்பாலும் சுவைக்காது! [ஆக்கம் - டாக்டர் ஏ.பீ.முகமது அலி, ஐ.பீ.எஸ் (ஓ)] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by Mohamed Ali (Chennai) [18 November 2014]
IP: 59.*.*.* India | Comment Reference Number: 38183

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் சகோதரர்களே!

காயல்பட்னம் இணைய தளத்தில் கட்டுரைகளை எழுதுவது மிகவும் மனநிறைவு ஏற்படுகிறது. ஏனென்றால் சகோதரர் 'மக்கி நூஹுதம்பி' போன்ற அறிவுசால்' சான்றோர் தங்கள் கருத்துக்களை ஆழமாக சிந்தித்து வழங்குகிறார்கள்.

எனது கட்டுரை நீண்டு விட்டது உண்மை தான், இருந்தாலும் சில விபரங்களை ஆதாரத்துடன் சொல்வதால் நீண்டு விட்டது. அதனையும் படித்து நீளமான கருத்துக்களைப் பொழிந்த நண்பர்களுக்கும், என்னுடைய கட்டுரையினை பிரசுரித்த ஆசிரியர் குழுவினுக்கும் மிக்க நன்றி.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:காகிதப் பூ மணக்காது, கள்ளிப்பாலும் சுவைக்காது! [ஆக்கம் - டாக்டர் ஏ.பீ.முகமது அலி, ஐ.பீ.எஸ் (ஓ)] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by S.S.JAHUFER SADIK (JEDDAH - K.S.A) [17 November 2014]
IP: 188.*.*.* Saudi Arabia | Comment Reference Number: 38181

சமூக பாதுகாப்பு சிந்தனையுடன் கட்டுரையை தந்துள்ளார் ஆசிரயர்.

கண்கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரம் என மாற்று மத நண்பர்கள் உவமை கூறுவார்கள். அப்படியில்லாமல் அனைவரும் பாதுகாப்பு பெற பெற்றோர் மட்டுமல்லாமல் அரசும் கல்வியில் இதனை உயர்கல்வி முதல் பட்டப்படிப்பு வரை ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் பாடத்திட்டத்தில் அடிப்படையாக சேர்த்து கற்ப்பிக்க வேண்டும்.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:காகிதப் பூ மணக்காது, கள்ளிப்பாலும் சுவைக்காது! [ஆக்கம் - டாக்டர் ஏ.பீ.முகமது அலி, ஐ.பீ.எஸ் (ஓ)] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...வெள்ளி திரையும் சின்ன திரையும் கணினித்துறையும் செய்த மாற்றங்கள்
posted by mackie noohuthmbi (kayalpaattinam) [17 November 2014]
IP: 180.*.*.* India | Comment Reference Number: 38180

பத்துக்குள்ளே நம்பர் ஒன்னு சொல்லு உன் நெஞ்சுக்குள்ளே யார் என்று சொல்வேன். கண்ணதாசனிடம் கவிதை என்ன புதிதா கமலஹாசனிடன் கிஸ்ஸு என்ன புதிதா..கிஸ்ஸு என்றால் உதடுகள் விரியும் தமிழ் முத்தம் என்றால் உதடுகள் இணையும்....

குமரிப் பெண்ணின் உள்ளத்திலே குடியிருக்க நான் வரவேண்டும் குடியிருக்க நான் வருவதென்றால் வாடகை என்ன தரவேண்டு. குமரிப் பெண்ணின் கைகளிலே ஆசை நெஞ்சை தரவேண்டும் ஆசை நெஞ்சை தந்துவிட்டு குடியிருக்க நீ வரவேண்டும்....

இந்த பாடல்கள் வெள்ளி திரையில் வரும்போது எனக்கு வாலிப வயது....அப்போதே ஆரம்பித்து விட்டது இந்த கலாசார சீரழிவு. அப்போது அதிகமாக தொட்டுப் பேசமாட்டார்கள் அரை குறை ஆடை அணியமாட்டார்கள். ஆனால் தொட்டுப் பேசுவதும் முத்தம் கொடுப்பதும் அரை குறை ஆடை அணிவதுமே இப்போதுள்ள வெள்ளித்திரைக்கு மவுசு.

"கத்தி" வசூல் கோடி ரூபாயை தாண்டுகிறது. மது வசூல் 125 கோடியை தாண்டுகிறது. விபசார விடுதிகள் சட்டப் படி இயங்குகின்றன. பாலியல் பலாத்காரங்கள் கௌரவ கொலைகள் தற்கொலைகள் கொள்ளைகள் கண்டுகொள்ளப் படாமல் நீக்கமற நிறைந்துள்ளது. அதற்கான தண்டனைகள் நிறைவேற்று அதிகாரம் இல்லாமல், சரியான சாட்சியங்கள் இருந்தாலும் அரசியல் அங்கே நுழைந்து அவற்றை புஸ்வாணமாக்கி, குற்றவாளிகள் மீண்டும் அவர்கள் தொழில்களை மும்முரமாக நடத்துகிறார்கள்.

சகோதரர் முஹம்மது அலி அவர்கள் காவல் துறையில் பணியாற்றியவர்கள். அவர்களுக்கே தெரியும் குற்றவாளிகளை காவல் துறை அணுகும் விதம். இப்போது காவல் துறையே களங்கம் மிக்கதாக இருக்கிறது. மங்கை சூதகமானால் கங்கையில் நீராடலாம் கங்கை சூதகமானால் எங்கே நீராடுவது.

பாலியல் பற்றி நமது முன்னோர்கள் பாடமா நடத்தினார்கள். காதலிப்பது பற்றி கல்லூரியிலா கற்றுக் கொடுத்தார்கள். சொல்லி தெரிவதல்ல மன்மதக் கலை என்பது போல் அதெல்லாம் காலப் போக்கில் வந்து கொண்டிருந்தது. வாழ்க்கை நிம்மதியாக, பொறுமையாக போய்க் கொண்டிருந்தது. ஆங்காங்கே சில மணமுறிவுகள் நிகழ்ந்தன. பெரியவர்கள் தலை இட்டு அதையும் கூட இல்லாமல் ஆக்கினார்கள். பெண்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்று புறப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இப்படி கேடு கெட்டு அலைய ஆரம்பித்தது.

இஸ்லாம் மிக தெளிவாக வாழ்வியல் தத்துவங்களை சொல்கிறது. நபிகள் நாயகம் 11 மனைவியர்களுடன் அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டினார்கள். திருமறையில் மணவாழ்க்கையின் அற்புதங்கள் பற்றி சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. நபி வழியில் திருமண பந்தங்கள் சொந்தங்கள் வாழ்க்கையை ரசனையுடன் வாழ்வது எப்படி என்பதை எல்லாம் கோடிட்டு காட்டி இருக்கிறது. மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்வதே ஒரு இபாதத் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். முத்தங்களின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள்.

ஒழு செய்துவிட்டு கூட ஆயிஷா நாயகி அவர்களை அணைத்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு நபி மொழி இருக்கிறது. ஆனால் இவை எல்லாம் விரசம் கெட்டு வெட்ட வெளியில் மற்றவர்களும் பார்த்து மகிழும் சல்லாபமாக மாற்றியது மேலை நாட்டு நாகரிகம். அவை எல்லை மீறி நம் நாட்டிலும் காலூன்ற வெள்ளி திரைகள் கோடுபோட்டுக் கொடுத்தன. அவற்றுக்கு ரோடு போட்டுக் கொடுத்தன இணையதளங்கள். நவீன வசதிகள் வாட்ட்ஸ் அப், செல்பி போன்றவை செங்கம்பளம் விரித்து நம் இளைஞர்களை அதனுள் சிக்க வைத்துள்ளது. NET மிக சரியாக பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த வலைக்குள் அகப்படாமல் எந்த மீனும் எந்த இளைஞனும் இளைஞியும் தப்ப முடியவில்லை. முகநூல், ட்விட்டர் என்று அதன் பரிணாமம் நீள்கிறது. இது எங்குபோய் முடியப் போகிறதோ. அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும்.

குறைந்த பட்சம் அல்லாஹ்வின் திருமறையையும் நபிகள் நாயகத்தின் வழிமுறையையும் கையில் வைத்துள்ள முஸ்லிம் இளைய சமுதாயம் இந்த பிடியிலிருந்து வெளியேறி ஒழுங்கான நெறிமுறையில் வாழ து ஆ செய்வோம். அதற்கான வழிமுறைகள் விழிப்புணர்வு கட்டுரைகள், திறந்தவெளி பிரசங்கங்கள் நம் உலமாக்களால் ஆங்காங்கே நடத்தப் படவேண்டும். சில்லறை பிரச்சினைகளை பேசி உள்ளங்களை காயப் படுத்தி சமுதாயத்தை பிரிக்கும் சூழ்சிகள் மாறி இப்படி புதிய கோணத்தில் இளைஞர்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும்.

முஹம்மது அலி அவர்கள் கட்டுரை நீண்டு விட்டது என்றாலும் பொறுமையாக படிப்பவர்களுக்கு உண்மை உறைக்கும் தெளிவும் பிறக்கும்.

உங்களைக் கொண்டு ஒரு மனிதன் நேர் வழி பெற்றால் அது இந்த உலகம் அதில் உள்ள அனைத்தையும் விட உங்களுக்கு நற்கூலி தேடி தரும் என்று நபிகள் நாயகம் கூறி இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் தவ்பீக் செய்வானாக.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:கான்க்ரீட் கனவுகள்! [ஆக்கம் - டி. தேவ ஞான சிகாமணி] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by சாளை பஷீர் (சென்னை) [29 October 2014]
IP: 180.*.*.* India | Comment Reference Number: 37922

நெஞ்சைத் தொடும் வரிகள். படங்கள் மனதை மிகவும் உறுத்துகின்றன. மனித துயருக்கு ஏது சாதியும் மதமும் ?

நமதூரில் மழை மிகத்தீவிரமாக பெய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் வெளியூர் சென்று விட்டு புற வழிச்சாலை வழியாக ஊருக்குள் நுழையும்போதுதான் மழையின் தீவிரத்தையும் ஆவேசத்தையும் நேருக்கு நேர் காண முடிந்தது.

நாம் குடியிருப்பது கல் வீடானாலும் கூட சுழித்தோடும் மழை வெள்ளத்தைப் பார்க்கும்போது வீட்டைப்பற்றிய அச்சம் எழுந்தது. கல் வீட்டில் வசிக்கும் என் மனதே இப்படி பட பட என அடித்துக் கொள்ளும்போது தரவை , சீதக்காதி நகர் , சுலைமான் நகர் , அண்ணா நகர் , கற்புடையார் பள்ளி வட்டம் போன்ற பகுதிகளில் குடிசை கட்டி வாழும் மக்களை நினைத்து மனம் நெகிழ்ந்தது.

மழை விட்டு ஒரு வாரம் ஆகியும் குடிசைப்பகுதிகளில் புகுந்த மழை நீர் இன்னும் வடிந்தபாடில்லை.

கடந்த வாரம் வந்து விட்டி போன பருவகால பெருமழையானது நம் முன் சில கேள்விகளை எழுப்புகின்றது.

1. முறையான ஆவணங்களுடன் தங்களுக்கு உரிய நிலத்தில் குடிசை கட்டி வாழும் மக்களுக்கு ஏன் இது வரை பாதுகாப்பான வீடுகள் கட்டித்தரப்படவில்லை ? அரசு என்ன செய்கின்றது ?

2. நமதூரில் 55 நீர் நிலைகள் இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது. அவைகள் எங்கே போயின ? கண் மண் தெரியாமல் வளர்ந்து வரும் நில மோகமும் அதையொட்டி செயல்படும் நிலம் வளைக்கும் கும்பலும் காணாமலடித்த நீர் நிலைகள் என்னென்ன / அவைகள் ஏன் மீட்கப்படவில்லை?

பிரபஞ்சத்தின் ஐம்பெரும் ஆற்றல்களில் நீர் முதன்மையானது. இயற்கையாக தேங்கும் மழை நீரும் தகுந்த வாழுமிடமின்மையால் மக்கள் விடும் கண்ணீரும் ஒரு போதும் தங்கள் தடங்கலை மறப்பதில்லை.

அவை என்றாவது ஒரு நாள் தங்களின் இடத்தை தடம் பிடித்து வரும். அப்போது அதில் அரசின் அநீதியும் நிலம் வளைக்கும் கும்பலின் பேராசையும் குப்பை போல மிதக்கத்தான் போகின்றது.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:கான்க்ரீட் கனவுகள்! [ஆக்கம் - டி. தேவ ஞான சிகாமணி] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
ஆசிரியரின் எழுத்துக்களைக்காட்டிலும்,எடுத்தபடம் நன்றாக எடுத்துக்காட்டுகிறது.
posted by SHEIKH ABDUL QADER (RIYADH) [28 October 2014]
IP: 5.*.*.* | Comment Reference Number: 37914

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரக்க்காத்துஹு

இன்றையமீனவர்களின் நிலை இதுதானென மிக எளியநடையில் தகவல் தந்திருக்கிறார் ஆசிரியர் டி. தேவ ஞான சிகாமணி அவர்கள்.

ஆசிரியரின் எழுத்துக்களைக்காட்டிலும்,எடுத்தபடம் நன்றாக எடுத்துக்காட்டுகிறது.

மாண்டுவரும் விவசாய உ லகம் மீண்டுவருமா?

இல்லை,

மீனவ உலகும் அந்த வரிசையில் இணைந்துகொள்ளுமா?

இது அரசின் கவனத்திற்குப்போய்ச்சீரவேண்டும்.

இறைவன் நாடுவான் ஆமீன்.

இறையடிமை.
ஷேக் அப்துல் காதிர்.


இறைவன் மிகப்பெரியவன்.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:இஸ்லாமிய மக்கள் கல்வியில் இளைத்தது ஏன்? [ஆக்கம் - டாக்டர் ஏ.பீ.முகமது அலி, ஐ.பீ.எஸ் (ஓ)] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by V D SADAK THAMBY (China) [26 October 2014]
IP: 216.*.*.* United States | Comment Reference Number: 37889

காயல் பட்டனத்தில் ஒரு ஆண்கள் கலைகல்லூரி கூட அமையப்பெறாது நம் துரதிஷ்ட்டமே . நம் பகுதியில் ஒரு ஆண்கள் கலைகல்லூரி அமைந்திருக்குமானால் நம் ஊர் கல்வி விகிதாசாரம் இன்னும் அதிகரித்திருக்கும் .. நம் ஊரில் பள்ளிகளில் இருக்கும் போட்டி கல்லூரி அமைப்பதில் ஏற்ப்படவில்லை .


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:இஸ்லாமிய மக்கள் கல்வியில் இளைத்தது ஏன்? [ஆக்கம் - டாக்டர் ஏ.பீ.முகமது அலி, ஐ.பீ.எஸ் (ஓ)] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...காயல்பட்டினம் கல்வியில் இளைத்தாலும் சளைக்கவில்லை.
posted by mackie noohuthambi (kayalpatnam) [26 October 2014]
IP: 180.*.*.* India | Comment Reference Number: 37887

டாக்டர் முஹம்மது அலி ஐ.பீ.எஸ். அவர்களின் கட்டுரை பாராட்டுக்குரியது மட்டுமல்ல ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை சிந்திக்கவும் வைக்கிறது.

காயல்பட்டினத்தின் கல்வி விழுக்காடு 88% இருப்பதை நினைத்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது இளையான்குடி மக்கள் மலேசியாவின் மடியில் தலைவைத்து படுப்பவர்கள். வெளிநாட்டு வெள்ளி அவர்களை தாலாட்டும் தொட்டில். அப்படி இருந்தும் அவர்கள் நம்மைவிட பின்தங்கி இருக்கிறார்கள். உலக கல்வியிலும் சரி மார்க்க கல்வியிலும் சரி காயல்பட்டினம் இளைத்திருக்கலாமே தவிர சளைத்திருக்கவில்லை என்ற புள்ளியியல் நமக்கு மன நிறைவை தருகிறது.

சமீப காலங்களாக உலகின் பல் பாகங்களில் செயல்படும் காயல் நல மன்றங்கள் நமது மக்களின் கல்வி முன்னேற்றத்தில் பெரும் அக்கறை எடுத்து வருகிறது. வேலை வாய்ப்புக்கள் நமது நாட்டிலேயே கொட்டிக் கிடக்கின்றன.

இணைய தளங்களின் அசாத்திய வளர்ச்சி, அதைக் கையாளும் நமது மக்களின் ஆர்வம் நம்மை அதிர வைக்கிறது. தலைமுறை இடைவெளி நம்மை தலை குனிய வைக்கின்றது...அந்த காலத்தில் ......என்று நாம் நீட்டி முழங்க பேச ஆரம்பிக்கும்போதே இளையதலைமுறைக்கு போரடிக்கிறது. அதனால்தானோ என்னவோ வயதானவர்களும் இப்படி மடிக் கணினிக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து ஏதாவது செய்து உங்களுக்கு நாங்களும் சளைத்தவர்கள் இல்லை என்று ஒப்புக்கு தங்களை முன்னிலைப் படுத்திக் கொள்ள ஆசைப் படுகிறார்கள்.

முஹம்மது அலி சாஹிப் அவர்களின் கட்டுரையில் நாம் ஏன் கல்வியில் பின் தங்கி இருக்கிறோம் என்ற காரணங்களை உணர்வுப்பூர்வமாக - அனுபவத்தில் கண்ட உண்மை பூர்வமாக விளக்கி இருக்கிறார்கள்.

ஆசிரியர்கள் - மாணவர்கள் இந்த விஷயத்தை மனம் விட்டு பேச ஒரு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நமதூரில் நடத்தப் படவேண்டும். பெற்றோர் ஆசிரியர் மன்றம் ஒன்று இங்கு உள்ளது. இதன் ஒருங்கிணைப்பாளராக சகோதாரர் S .A .MUSTHAFA B .E அவர்கள் L .K .மேல்நிலை பள்ளியில் இருப்பதாக அறிகிறேன். அவர்கள் இந்த கட்டுரையை நன்கு வாசித்து இதன் நிதர்சன உண்மைகளை ஆசிரியர் மாணவர்கள் அறிய செய்ய வேண்டும்.

அதன் மூலம் நமது மாணவ மாணவிகளின் கல்வி முன்னேற்றத்தின் விழுக்காட்டை100% விகிதத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து.

அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் கட்டல் - ஆலயம் பதினாயிரம் அமைத்தல் அன்ன யாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்று பாரதியார் பாடுவார். சீனா தேசம் சென்றாயினும் கல்வியை கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்வார்கள். அது சிங்கத்தின் வாயில் இருந்தாலும் சரியே என்று வேறு சிலர் அதற்கு விளக்கம் தருவார்கள். எது எப்படி ஆயினும் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை முன்னெப்போதும் இல்லாதவாறு இப்போது பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் உணர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் எனபது மறுக்க முடியாத உண்மை.

நமதூரில் பெருகிவரும் பள்ளிக் கூடங்களும் கல்லூரிகளும் அவர்களை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்களும் நமதூருக்கு ஒரு புதிய பரிணாமத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறது. அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

EDUCATION IS THE ONLY SOLUTION AND SALVATION FOR THE MANKIND.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:குணமளிக்குமா மருத்துவம்? [ஆக்கம் - எஸ்.ஐ. புஹாரி] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...nice
posted by Muzammil (Dubai) [11 September 2014]
IP: 2.*.*.* United Arab Emirates | Comment Reference Number: 37166

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

பொக்குவின் கவிதை சூப்பர்.

இது எல்லோருக்கும் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கும் கூட.

இப்பொழுது ஆடுவதை கூட பார்க்கவும் முடியவில்லையே ...


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
சிறப்புக் கட்டுரைகள்:அச்சமூட்டும் ஆயுதக் குழுக்கள் போராளிகளா? தீவிரவாதிகளா? [ஆக்கம் - எம்.எஸ்.ஷாஜஹான்] ஆக்கத்தை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...கூச்சல் குழப்பம் நிறைந்த ஆயுதம் இல்லாத ஆயுத எழுத்து
posted by mackie noohuthambi (chennai) [02 September 2014]
IP: 180.*.*.* India | Comment Reference Number: 36958

கட்டுரை ஆசிரியர் அவர்களின் கூற்றில் எனக்கு உடன்பாடு உண்டு. புதியதலைமுறை வார இதழை படிக்கும் பழக்கம் உள்ளவன் நான். அது தொலைக் காட்சி உலகில் காலெடுத்து வைத்தபோது அதையும் ரசிக்க ஆரம்பித்தேன்.

நேர்பட பேசு, ரவ்த்திரம் பழகு, அக்னி பரீட்சை புதிய பார்வை ஓடி விளையாடு இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் மனதுக்கு ரம்மியமான நிகழ்ச்சிகள். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நேர்பட பேசு மிகவும் பிடிக்கும். நீங்கள் சொல்லும் காட்டு கூச்சல் இங்கும் தலை விரித்தாடுகிறது.

ஒருவர் பேசும்போது அடுத்தவர் குறுக்கிட்டு பேசுவது, ஒரே நேரத்தில் பலர் பேசுவது இவை எல்லாம் சேர்ந்து நிகழ்ச்சியை உன்னிப்பாக கவனிப்பவர்களுக்கு சலிப்பை ஊட்டுகிறது. நமது நாடாளு மன்றம், சட்டமன்றம், நகர்மன்றம் நிகழ்ச்சிகளும் இப்படித்தான் நடக்கின்றன என்பது வேறு விஷயம்.

நான் கடிதம் மூலமாக அந்த தொலைக் காட்சிக்கு இதை எழுதினேன், பதிலும் இல்லை, தொடர்ந்து இந்த கதை முடிவதும் இல்லை.ஒரு மணி நேரம் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் அரை மணி நேரம் விளம்பரம், மீதி நேரம் இப்படி வீணாக போகிறது.ஆசிரியர் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை சம்பந்தப்பட்ட ஊடகங்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தால் நல்லது.

அடுத்து, தீவிரவாதிகள் போராளிகள் என்ற சொற்றொடர்கள், அவரவர்கள் பார்க்கும் பார்வையில் உள்ளது, நாட்டுக்கு நாடு இடத்துக்கு இடம் அது வேறுபடுகிறது. கலெக்டர் ஆஷ் துரையை வாஞ்சிநாதன் சுட்டுக் கொன்றபோது அவர் இந்தியர்களுக்கு போராளியாக தென்பட்டார், பிரிடிஷ்காரர்களுக்கு தீவிரவாதியாக தென்பட்டார்.

காந்தியை சுட்டுக் கொன்ற கோட்சே, நமது பார்வையில் தீவிரவாதி - RSS BAJRANG DHAL பார்வையில் போராளி.ஜாலியன்வாலா படுகொலையை கட்டவிழ்த்து விட்ட ஜெனரல் டயர் நமது பார்வையில் கொலைகாரன் கொடுங்கோலன்.ஆனால் இங்கிலாந்து அரசுக்கு போர்வீரன்.

தமிழர்களையும் முஸ்லிம்களையும் சிங்களவர்களையும் சுட்டுக் கொன்ற பிரபாகரன் நெடுமாறன், சீமான் வைக்கோ பார்வையில் போராளி - நமது பார்வையில் தீவிரவாதி.

விடுதலைப் புலிகளை ஒழித்துக் கட்டிய ராஜபக்சே சிங்களவர்கள் பார்வையில் நாட்டை நேசிக்கும் தேசியவாதி - தமிழகத்தில் உள்ள இந்த தலைவர்களுக்கு தமிழின துரோகி.இப்படித்தான் ISIS இயக்கம், முஜாஹிதீன் இயக்கம் ஹமாஸ் இயக்கம், காஷ்மீர் இயக்கம்.

இதைப் பற்றி பெரிய ஆராய்ச்சியில் இறங்க தேவை இல்லை. இதை பற்றி விளக்கம் சொல்வதால் யாரும் அவர்கள் நிலையிலிருந்து அவர்கள் மாறப் போவதும் இல்லை என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
கருத்துக்கள்
எண்ணிக்கை
508
பக்க எண்
1/51
பக்கம் செல்ல
Advertisement
Wavoo JewellersCathedral Road LKS Gold Paradise
New Prince JewelleryDarbar Designs
Fathima JewellersAKM Jewellers
Dubai GoldABS Constructions
Chendur SpringsThai Nadu Tours and Travels
Google Advertisement


>> Go to Homepage
செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை
அதிகம் கருத்து கூறப்பட்டவை
பரிந்துரைக்கப்பட்டவை
இந்த நாள், அந்த ஆண்டு
நீங்கள் படிக்காதவை
செய்திகளை தேட
தலையங்கம்
அண்மைத் தலையங்கம்
பிற தலையங்கங்கள்

ஆக்கங்கள்
எழுத்து மேடை
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
இலக்கியம்
மருத்துவக் கட்டுரைகள்
ஊடகப்பார்வை
சட்டம்
பேசும் படம்
காயல் வரலாறு
ஆண்டுகள் 15
வாசகர் கருத்துக்கள்
செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தலையங்கம் குறித்த கருத்துக்கள்
எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள்
சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
கவிதைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
இணையதள கருத்தாளர்கள்
புள்ளிவிபரம்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
புதிய வரவுகள்
நகர்மன்றம்
வீடு, மனை விற்பனை தொழில் (REAL ESTATE)
குடிநீர் திட்டம்
ரயில்களின் தற்போதைய நிலை
ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களின் நிலை

EDUCATION
பள்ளிக்கூட கட்டணங்கள்
HSC Results (Since 2007)
Comparative Analysis
Best School Award Rankings
Centum Schools
1000 or above Students
12th Standard Timetable
10th Standard Timetable
தகவல் மையம்
ஆபரணச் சந்தை
அரசு விடுமுறை நாட்கள்
நிகழ்வுகள் பக்கம்
தமிழக அமைச்சரவை
காயல்பட்டினம் வாக்காளர் பட்டியல்
Prayer Timings
Hijri Calendar
Sunrise/Sunset
Moonrise/Moonset
Government
OTHER SERVICES
Email Service
Mobile Version
On Twitter
ADVERTISE HERE
Website Traffic
What are GoogleAds?
Advertisement Tariff
ABOUT US
Suggestions
Credits
KOTW Over The Years
About KFT
Recommend This Site
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2014. The Kayal First Trust. All Rights Reserved