Twitter hasthagas in Kayalpatnam.com Since 1998 - Kayal on the Web - Your home away from home Weddings Special Page in Kayalpatnam.com
Current Kayalpatnam Time
5:39:00 AM
திங்கள் | 26 செப்டம்பர் 2016 | துல்ஹஜ் 25, 1437 
Prayer timing for Kayalpatnam
ஃபஜ்ர்ளுஹ்ர்அஸ்ர்மஃக்ரிப்இஷாஃ
04:5512:1515:2818:1819:28
Sunrise/Sunset timing for Kayalpatnamஉதயம்06:06Moonrise/Moonset timing for Kayalpatnamஉதயம்02:08
மறைவு18:11மறைவு14:53
Morning Twilight
வானியல்கடல்சமூகம்
04:5705:2105:45
உச்சி
12:09
Evening Twilight
சமூகம்கடல்வானியல்
18:3218:5619:21
Go to Homepage
வாசகர் கருத்துக்கள்
If you know the Comment Reference Number, type here / கருத்து குறிப்பு எண் தெரிந்தால் இங்கு தரவும்
Enter viewer email address to search database / கருத்துக்களை தேட வாசகர் ஈமெயில் முகவரியை வழங்கவும்
Enter Viewer Name to search database /
கருத்துக்களை தேட வாசகர் பெயரை வழங்கவும்
நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டிருப்பது: அனைத்து கருத்துக்களும்
தேர்வு செய்க
அனைத்து கருத்துக்கள் | செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள் | தலையங்கங்கள் குறித்த கருத்துக்கள் | எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள் | சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள் | இலக்கியம் குறித்த கருத்துக்கள் | மருத்துவக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள் | ஊடகப்பார்வை குறித்த கருத்துக்கள் | சட்டம் குறித்த கருத்துக்கள் | பேசும் படம் குறித்த கருத்துக்கள் | காயல் வரலாறு குறித்த கருத்துக்கள் | ஆண்டுகள் 15 குறித்த கருத்துக்கள் | நாளிதழ்களில் இன்று குறித்த கருத்துக்கள் | வாசகர்கள் வாரியாக கருத்துக்கள் | கருத்துக்கள் புள்ளிவிபரம்
கருத்துக்கள்
எண்ணிக்கை
38816
பக்க எண்
1/3882
பக்கம் செல்ல
எழுத்து மேடை: முதல் ஓவியர்! [ஆக்கம் - சாளை பஷீர் ஆரிஃப்] எழுத்து மேடை கட்டுரையை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
அடைக்கலான் குருவி
posted by SHEIKH ABDUL QADER (RIYADH) [25 September 2016]
IP: 46.*.*.* Saudi Arabia | Comment Reference Number: 44710

அஸ்ஸலாமு அலகைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரக்காத்துஹு. இறையருள் நிறைக.

அறிவுத்தேடலின் இறக்கைபொருத்திய ஒரு அடைக்கலான்குருவி இப்படித்தான் வாழவேண்டுமென்று தேடவும்கற்றுத்தந்து கலம்பிடித்துவலம்வந்து வரலாற்றில் தன்னிறக்கைகளை தோரணமாகத்தொங்கவிட்டுவிட்டு வாழ்ந்துவிட்டு தன் இறக்கைகளைமடக்கிக்கொண்டு இறைவனிடம் அடைக்கலமாகிவிட்டது இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

ஆசிரியர் கட்டுரையின்நாயகரைப்பற்றித்தந்துள்ள கருத்துப்பதிவில் ஒரு சிறிய மாற்றம்செய்யவிரும்புகிறேன்.

""அன்னாரின் மீது எனக்குள்ள விமர்சனம் என்னவென்றால் அவர்க்ளின் எழுத்து பல பத்தாண்டுகளுக்கு முந்திய நடை. அதை அன்னார் காலத்திற்கேற்ப புதுப்பித்துக் கொள்ளவில்லை. அடுத்ததாக நுண்கலையான ஓவியக்கலையில் அன்னார் மென்மேலும் வளர்ந்திருக்க வேண்டியவர். அதிலும் கூட தன்னை ஒரு சதுர மூலைக்குள் சுருக்கிக் கொண்டார் என்றே சொல்ல வேண்டும். ஓடிச்செழித்திருக்க வேண்டிய பெரு நதியொன்று தன்னை குளத்திற்குள் ஒளித்துக்கொண்டது.""

குளங்களும்,ஏரிகளும்,ஆறுகளும் இன்னும் நதிகளும் ஏதாவது ஒருவறட்சிகாலத்தில் வெற்றிடமாகிவிடும் ஆனால் ஏ எல் எஸ் மாமா அவர்கள் தமது களஞ்சியங்களை அரும்பொக்கிஷமாகத்தந்துவிட்டு விடைபெற்றிருக்கிறார்கள் அந்தக்கூற்றின்படி

ஏ எல் எஸ் மாமா அவர்கள் ஒருகடல் அணுகிய வற்றாது ஊறிக்கொண்டிருக்கும் சுனை அவர்களின் களஞ்சியங்கள் .

வல்ல இறைவன் அன்னாரின் நல்லமல்களையுமேற்று மேலான சுவனபதியைக்கொடுத்தருள்வானாக ஆமீன்

இறைவன் மிகப்பெரியவன்.

இறையடிமை,
ஷேக் அப்துல் காதிர்.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
செய்தி: ஹாங்காங்கில் காலமான - மஹ்ழரா செயற்குழு உறுப்பினரின் உடல், இன்று 16.30 மணிக்கு நல்லடக்கம்! பொதுமக்கள் செல்ல பேருந்து ஏற்பாடு!! செய்தியை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by S.H.SEYED IBRAHIM (Riyadh. K.S.A.) [25 September 2016]
IP: 78.*.*.* Saudi Arabia | Comment Reference Number: 44709

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ், பாசத்துக்குரிய மீரா சாஹிபு காக்கா மர்ஹூம்அவர்களின் நற்செயல்களை ஏற்றும், பிழைகளை மன்னித்தும் அவர்களது மண்ணறையை சுவனத்துப் பூங்காவாக அமைத்து மேலான சுவனபதியைக் கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்.

மேலும் மர்ஹூம் அவர்களின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு, எங்கள் முஹல்லா வாசிகள், அண்டை வீட்டார், யாவர்ஹளுக்கும் இவ்விழப்பைத் தாங்கிடும் பொறுமையை கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்! ஆமீன்! யா ரப்பால் ஆலமீன்.

ஆழ்ந்த இரங்கலுடன்,
சூப்பர் இப்ராஹிம். எஸ். எச். + குடும்பத்தினர்,
ரியாத். சவூதி அரேபியா.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
செய்தி: மஹ்ழரா செயற்குழு உறுப்பினர் ஹாங்காங்கில் காலமானார்! செய்தியை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by S.H.SEYED IBRAHIM (Riyadh. K.S.A.) [25 September 2016]
IP: 78.*.*.* Saudi Arabia | Comment Reference Number: 44708

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ், பாசத்துக்குரிய மீரா சாஹிபு காக்கா மர்ஹூம்அவர்களின் நற்செயல்களை ஏற்றும், பிழைகளை மன்னித்தும் அவர்களது மண்ணறையை சுவனத்துப் பூங்காவாக அமைத்து மேலான சுவனபதியைக் கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்.

மேலும் மர்ஹூம் அவர்களின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு, எங்கள் முஹல்லா வாசிகள், அண்டை வீட்டார், யாவர்ஹளுக்கும் இவ்விழப்பைத் தாங்கிடும் பொறுமையை கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்! ஆமீன்! யா ரப்பால் ஆலமீன்.

ஆழ்ந்த இரங்கலுடன்,
சூப்பர் இப்ராஹிம். எஸ். எச். + குடும்பத்தினர்,
ரியாத். சவூதி அரேபியா.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
செய்தி: ஹாங்காங்கில் காலமான - மஹ்ழரா செயற்குழு உறுப்பினரின் உடல், இன்று 16.30 மணிக்கு நல்லடக்கம்! பொதுமக்கள் செல்ல பேருந்து ஏற்பாடு!! செய்தியை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by S.S.JAHUFER SADIK (JEDDAH-K.S.A) [25 September 2016]
IP: 188.*.*.* Saudi Arabia | Comment Reference Number: 44707

انالله وانااليه راجعون

اللهم اغفرله وارحمه


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
செய்தி: மஹ்ழரா செயற்குழு உறுப்பினர் ஹாங்காங்கில் காலமானார்! செய்தியை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
إنـاّ لله وانـاّ اليــه راجـعـــون
posted by யஹ்யா முஹியித்தீன் (DUBAI) [25 September 2016]
IP: 86.*.*.* United Arab Emirates | Comment Reference Number: 44706

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

(அந்நாளில் நல்லடியார்களை நோக்கி) "திருப்தியடைந்த ஆத்மாவே! நீ உன் இறைவன் பக்கம் செல்! அவனைக் கொண்டு நீ திருப்தியடை! உன்னைப் பற்றி அவன் திருப்தியடைந்திருக்கின்றான்" (என்றும்) "நீ என்னுடைய நல்லடியார்களில் சேர்ந்து, என்னுடைய சுவனபதியிலும் நீ நுழைந்துவிடு" (என்றும் கூறுவான்).

أللهم اغفر له وارحمه واٰنس الله وحشته ونور الله ضريحه وتقبل الله من حسناتنا وحسناته وجاوز الله عن سيآتنا وسيآته وغفر الله ذنوبنا وذنوبه وجمع الله بيننا وبينه في جنات النعيم وجعله مع المتقين بحرمة حبيبنا سبدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم...

‎اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر

"எல்லா ஆன்மாக்களும் மரணத்தை சுவைத்தே தீரும்" என்ற இறைவாக்கின் படி நடந்த இக்கருமத்திற்கு நாம் பொறுமையை மேற்கொள்ள கடமைபட்டிருக்கிறோம்.

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன், மறைந்த இன்னலடியாரை பொருந்திக்கொள்வானாக, அன்னாரது பாவங்களை மன்னித்து, அவன் கிருபையைக்கொண்டு மேலான சுவனபதியில் வீற்றிருக்கச் செய்வானாக.

மர்ஹூம் அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும், அல்லாஹ் அவனது மேலான பொறுமையை வழங்குவானாக ஆமீன்.

யஹ்யா முஹியித்தீன்
சொளுக்கார் தெரு


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
செய்தி: அறங்காவலர் மறைவுக்கு காயல்பட்டினம் பைத்துல்மால் அறக்கட்டளை இரங்கல்! செய்தியை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by சிலோன் பேன்சி காழி. (Mayiladuthurai.) [25 September 2016]
IP: 163.*.*.* Japan | Comment Reference Number: 44705

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ், மர்ஹூம் அவர்களின் நற்செயல்களை ஏற்றும், பிழைகளை மன்னித்தும் அவர்களது மண்ணறையை சுவனத்துப் பூங்காவாக அமைத்து மேலான சுவனபதியைக் கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்.

மேலும் மர்ஹூம் அவர்களின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இவ்விழப்பைத் தாங்கிடும் பொறுமையை கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்

சிலோன் பேன்சி காழி,
மாயவரம்..


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
செய்தி: மஹ்ழரா செயற்குழு உறுப்பினர் ஹாங்காங்கில் காலமானார்! செய்தியை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...
posted by சிலோன் பேன்சி காழி. (Mayiladuthurai..) [25 September 2016]
IP: 163.*.*.* Japan | Comment Reference Number: 44704

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ், மர்ஹூம் அவர்களின் நற்செயல்களை ஏற்றும், பிழைகளை மன்னித்தும் அவர்களது மண்ணறையை சுவனத்துப் பூங்காவாக அமைத்து மேலான சுவனபதியைக் கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்.

மேலும் மர்ஹூம் அவர்களின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இவ்விழப்பைத் தாங்கிடும் பொறுமையை கொடுத்தருள்வானாக - ஆமீன்

சிலோன் பேன்சி காழி,
மாயவரம்..


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
எழுத்து மேடை: முதல் ஓவியர்! [ஆக்கம் - சாளை பஷீர் ஆரிஃப்] எழுத்து மேடை கட்டுரையை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...காயல் மாநகரின் அடையாளங்களுள் ஒருவர்...
posted by Sithy Lareefa (Chennai) [25 September 2016]
IP: 117.*.*.* India | Comment Reference Number: 44703

ஊர் நலன் மற்றும் சமூக நலன்களைப் பற்றி எப்போதும் சிந்தித்தும், செயலாற்றியும் வந்த வெள்ளந்தியான மனிதர் என்பதை அவர்களின் எழுத்துக்களின் வழி உணர முடிந்தது.

அல்லாஹ் அவர்களது நல்ல அமல்களை அங்கீகரித்து ஜன்னத்துல் ஃபிர்தெளவ்ஸ் என்னும் உயர்வான சுவனபதியிலே அவர்களை நிலை பெறச் செய்வானாக...! ஆமீன்.


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
செய்தி: காயல்பட்டணம்.காம் எழுத்து மேடை மூத்த ஆசிரியர் ஏ.லெப்பை ஸாஹிப் என்ற ஏ.எல்.எஸ்.மாமா காலமானார்! செப். 23 காலை 10.30 மணிக்கு நல்லடக்கம்!! செய்தியை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...நட்பு – நட்புக்கு ஏது பிரிவு
posted by AnbinalA (Jaipur) [24 September 2016]
IP: 59.*.*.* India | Comment Reference Number: 44702

நேசிப்போமா ALS மாமாவின்
எழுத்துக்களை சுவாசம் போல…

பூமியில் வாழ – நாம்
தருகின்ற வாடகை சேவை!
ஏன்ற மனம் கொண்டு
காயல் மக்களுக்கு
ஓவியத்தையும்,
எழுத்தையும் கருவாக, கண்ணாக
எப்போதுமே பிரசவித்து கொண்டிருந்தார்கள்…

புத்தகத்தின் நடுவில்
புதைத்து வைத்த மயிலிறகு
குட்டி போடவில்லை இன்னும்…

ஆனால்..!
நீங்கள் கொடுத்த - அந்த
புத்தகத்தின் வழியாக படித்த
நற்செய்திகாலம் உள்ளவரை
குட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கும்…

காயல்பட்டணத்தில்
நீங்கள் வாழ்ந்தாலும்
காயல்பட்டணமாகவே
வாழ்ந்தீர்கள்… வாழ்வீர்கள்…

பழகிய நெஞ்சம்
பிரிகின்ற நேரம் - அவர்
எண்ணமும், எழுத்தும்
எங்கள் நெஞ்சத்தில்
எண்ணற்ற பாரம்…

ஓவியமும், கையெழுத்தும்
நீங்காத இடம் பிடிக்கும்
காகிதத்தில் மட்டுமல்ல
எங்கள் நெஞ்சத்திலும்…

கல்லான நெஞ்சமும்
கண்ணீர் கசியும்
இதோ! புpரிவான நேரம்
உடலுக்கு மட்டுமே – நம்
நட்புக்கல்ல…

ALS இப்னு அப்பாஸ் மாமாவின்
மறுமை வாழ்வுக்கு நம்மனைவர்களும்
துஆச் செய்வோம்…ஆமீன்..!

- அன்பின் அலாவுதீன் -


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
எழுத்து மேடை: முதல் ஓவியர்! [ஆக்கம் - சாளை பஷீர் ஆரிஃப்] எழுத்து மேடை கட்டுரையை முழுமையாக காண இங்கு அழுத்தவும்>>
Re:...சேவையின் மறுபக்கம் சந்தோஷமா சங்கடமா?
posted by mackie noohuthambi (kayalpatnam ) [24 September 2016]
IP: 163.*.*.* Japan | Comment Reference Number: 44701

''நான் இறந்த பிறகு எனக்கு ஒரு தாஜ்மஹால் கட்ட வேண்டாம் நான் வாழும் காலத்தில் நிம்மதியாக வாழ ஒரு குடிசை கட்டி தாருங்கள்'' என்று ஒரு புது கவிதை சொல்கிறது.

ஒரு ஓட்டை ஒடிசலான அவர் வாழ்ந்த வீட்டை - இல்லை அவர் வீழ்ந்து கிடந்த வீட்டை நேற்றுதான் பார்த்தேன். இந்த வீட்டிலிருந்து ஒளி வீசிய வீட்டில் பூச்சி தன் சிறகுகளை அடித்து வெளியில் பறந்து திரிந்து பல இடங்களுக்கு பல இளைஞர்களுக்கு ஒளி கொடுத்திருக்கிறது வழி காட்டி இருக்கிறது என்பதை எண்ணியபோது வியப்பாக இருந்தது.

மாடி வீட்டு தோட்டத்தில் மல்லிகை மலரும் இந்த காலத்தில் தூசி படிந்த சுவர்களில் அவரது எழுத்து மல்லிகை மணம் பரப்பிக் கொண்டிருந்திருக்கிறது.

அவர்கள் எழுதிய ஆக்கங்களில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது

''சேவையின் மறுபக்கம் சந்தோஷமா சங்கடமா?''.

அவர்கள் ஜனாசாவை நல்லடக்ககம் செய்யுமுன் பளிச்சென்று ஒரு யோசனை வந்தது. மருமகன் ஸாலிஹ் இடம் கேட்டேன், மாமாவுக்கு ஒரு நினைவஞ்சலியாக இந்த கட்டுரையை மக்களுக்கு வழங்கலாம் என்றேன்.

நல்ல யோசனைதான் ஆனால் காலம் கடந்து விட்டதே என்று அவர் சொல்லாமல் இப்போதே அதை செய்வோம். ஒரு இளைஞனை என்னிடம் ஒப்படையுங்கள் என்றார்.

அருகில் எனது மகன்தான் நின்றான். அவரும் சம்மதிக்க உடனே 200 காப்பிகள் தயாராகின தாயிம் பள்ளியில் மாமாவின் நல்லடக்கம் நடை பெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது மாமாவின் ''சேவையின் மறுபக்கம் சந்தோஷமா சங்கடமா?'' அங்கு கூடி இருந்தவர்களின் கரங்களில் தவழ்ந்தது.

ஆற அமர்ந்து படிக்க வேண்டிய கட்டுரை அது. அவரது சங்கதியும் அதில் உண்டு எல்லோரது வேலை தேடி சென்றவர்கள் சங்கதியும் அதில் உண்டு.

இந்த பணியை செய்த மருமகன் சாலிஹ் அவர்களுக்கும் எனது மகனுக்கும் மாமாவின் ஜனாசா தொழுகையில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு தவறிப் போனது. என்றாலும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வேலையை அவர்கள் செய்து மாமா அவர்களின் நினைவலைகள் எல்லோர் உள்ளத்திலும் பரவி விட அவர்கள் வழி வகுத்தார்கள்.

அந்த கட்டுரை கிடைக்காதவர்கள் MURSHID XEROX நிறுவனத்தில் அதற்கான கட்டணம் ஜஸ்ட் 5 ரூபாய் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஷாளை பஷீர் அவர்கள் இங்கு குறிப்புட்டுள்ளது போல் ஒரு நதி தன்னை குளமாக சுருக்கி கொண்டது என்றாலும் அந்த நதியை ஓடவிடாமல் ஆங்காங்கே தடைகளை ஏற்படுத்திய களைகளை வளரவிட்டது நம் தானே ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருந்து சீறிப் பாய்ந்து செல்ல வேண்டிய தாமிரபரணி நீரை நாம் சரியாக பயன்படுத்தவும் இல்லை, தேக்கவும் இல்லை, தூர் வாரவும் இல்லை, அது வீணாக கடலில் கலந்தது என்று நாம் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது தான் நிதர்சன உண்மை.

மூன்றெழுதில் என் மூச்சிருக்கும்
அது முடிந்த பின்னாலும் பேச்சிருக்கும்,
உள்ளம் என்றொரு ஊரிருக்கும்
அந்த ஊருக்குள் எனக்கொரு பேரிருக்கும்

அந்த பெயர்தான்
A .L .S .


இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?

[இவரின் பிற கருத்துக்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
கருத்துக்கள்
எண்ணிக்கை
38816
பக்க எண்
1/3882
பக்கம் செல்ல
காயல்பட்டணம்.காம் இணையதள பக்கங்கள் தமிழ் வழி தேடல்
செய்திகள் ஆங்கில வழி (TAG) தேடல்
குறியீடு எண்கள் (ID #) வழி தேடல்
தேதி வாரியாக செய்தி தேட இங்கு சொடுக்கவும்
Advertisement
Wavoo JewellersDubai Gold
FaamsCathedral Road LKS Gold Paradise
AKM JewellersThai Nadu Tours and Travels
Plots for SaleFathima Jewellers
Danube
Aynaz Construction Advertisement

>> Go to Homepage
செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை
அதிகம் கருத்து கூறப்பட்டவை
பரிந்துரைக்கப்பட்டவை
இந்த நாள், அந்த ஆண்டு
நீங்கள் படிக்காதவை
செய்திகளை தேட
தலையங்கம்
அண்மைத் தலையங்கம்
பிற தலையங்கங்கள்

ஆக்கங்கள்
எழுத்து மேடை
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
இலக்கியம்
மருத்துவக் கட்டுரைகள்
ஊடகப்பார்வை
சட்டம்
பேசும் படம்
காயல் வரலாறு
ஆண்டுகள் 15
வாசகர் கருத்துக்கள்
செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தலையங்கம் குறித்த கருத்துக்கள்
எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள்
சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
கவிதைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
இணையதள கருத்தாளர்கள்
புள்ளிவிபரம்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
புதிய வரவுகள்
நகர்மன்றம்
வீடு, மனை விற்பனை தொழில் (REAL ESTATE)
குடிநீர் திட்டம்
ரயில்களின் தற்போதைய நிலை
ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களின் நிலை

EDUCATION
பள்ளிக்கூட கட்டணங்கள்
HSC Results (Since 2007)
Comparative Analysis
Best School Award Rankings
Centum Schools
1000 or above Students
12th Standard Timetable
10th Standard Timetable
தகவல் மையம்
காயல்பட்டினம் தொழுகை நேரங்கள்
சூரிய உதயம் / மறைவு கணக்கிட
சந்திர உதயம் / மறைவு கணக்கிட
ஆபரணச் சந்தை
அரசு விடுமுறை நாட்கள்
நிகழ்வுகள் பக்கம்
தமிழக அமைச்சரவை
காயல்பட்டினம் வாக்காளர் பட்டியல்
Hijri Calendar
Government
OTHER SERVICES
Email Service
Mobile Version
On Twitter
ADVERTISE HERE
Website Traffic
What are GoogleAds?
Advertisement Tariff
ABOUT US
Suggestions
Credits
KOTW Over The Years
About KFT
Recommend This Site
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2016. The Kayal First Trust. All Rights Reserved